Zdrava hrana

Nosilec: Vesna Žbogar, Aljažev Breg 22, 6250 Ilirska Bistrica

Partnerji: Slavec Gregor, Knežak 111, 6253 Knežak, Oblak Milenko, Rozmanova ulica 19, 6250 Ilirska Bistrica

Občine izvajanja: Ilirska Bistrica

Predvidena vrednost operacije: 67.874,08 €

Znesek sofinanciranja: 27.245,65 €

Žbogar Vesna bo na lokaciji v Ilirski Bistrici, v bivši trgovini, uredila predelavo in pakiranje lokalnih, pretežno ekoloških živil z namenom ponudbe izjemno zdrave hrane, ki bo služila razstrupljanju ljudi v smislu preventive pred boleznijo, kajti gospa opaža, da je v njeni bližini vse več zelo bolnih ljudi. Hrano za predelavo in pakiranje bo dobila od lokalnih ekoloških kmetij, zato se je tudi povezala s partnerjema Gregorjem Slavcem, ki ima kmetijo v ekološki preusmeritvi in namerava pridobiti certifikat. Kmetija Milenka Oblaka pa je že ekološka. Poleg njiju se bo povezala tudi z ostalimi lokalnimi pridelovalci. V namen promocije lokalne zdrave hrane in izdelkov bo naredila spletno stran ter natisnila letake za obveščanje o dejavnosti.

Namen vzpostavitve predelovalnega obrata je tudi odprtje dopolnilne dejavnosti za katero upa, da bo sčasoma prerasla v redno zaposlitev in širjenje dejavnosti.

Poleg tega bo nabavila peč za ogrevanje kmetije in domačega rastlinjaka za pridelavo zdrave hrane.

Partnerja bosta k operaciji prispevala s svojim delom, predlogi, koordinacijo aktivnosti sodelovanja ter nudenja pridelkov, promocijo izdelkov.

CILJI operacije so:

Vzpostavljena predelava zdrave ekološke hrane in alkalne vode.

Nova dopolnilna dejavnost.

Vzpostavljeno partnerstvo s kmetijami.

Več informacij na straneh Program razvoja podeželja in Evropske komisije.